Dido 浏览次数:1519次 发布时间:2019-11-23 12:06:31

居民个人从境外取得收入,应如何缴纳个人所得税?

根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第二十条、《中华人民共和国个人所得税法》第七条规定,居民个人从境外取得收入,需要并入综合所得或经营所得计算缴纳个人所得税,但可以从其应纳税额中抵免已在境外缴纳的个人所得税税额。

分享:
点赞 3

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注